Ulusal Staj Programı (USP) Nedir? Son Başvuru Ne Zaman 2024?

Ulusal Staj Programı (USP) Nedir? Son Başvuru Ne Zaman 2024?

Ulusal Staj Programı (USP) Nedir?

Ulusal Staj Programı (USP), Türk öğrencilere ve genç profesyonellere değerli bir mesleki deneyim sunmayı amaçlayan, kariyer gelişimi için kilit bir fırsat haline gelmiştir. Program, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla yürütülen bir staj programıdır 3.

Programın Amacı:

  • Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce iş hayatını tecrübe etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesini
  • Staj imkanının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılmasını
  • Kamu kurumları ve özel sektör arasında iş birliğinin artırılmasını 3.

Kimler Faydalanabilir:

  • Türkiye’de lisans, ön lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden tüm öğrenciler
  • 4.0 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler
  • Zorunlu stajını tamamlamamış olan öğrenciler 3.

Staj Süresi ve Harçlık:

  • Stajlar en az 30 en fazla 60 iş günüdür.
  • Stajyerlere, staj yaptıkları kurum tarafından günlük en az asgari ücretin %30’u kadar harçlık ödenir 3.

Son Başvuru Tarihi

Ulusal Staj Programı başvuruları 10 Mart 2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular 28 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı.